EMERGE Project

Despre proiect

Obiectivul fundamental este definirea si validarea unui nou cadru pentru masurarile relevante in sistemele electroenergetice moderne. Validarea metodologiei propuse se face pentru un set de marimi precum frecventa, rata de variatie a frecventei (rocof) si puterea activa.

Obiective

Principalul obiectiv al proiectului EMERGE este legat de definirea si validarea unui nou context de masurare pentru retelele emergente de energie pentru anumite variabile care caracterizeaza transferul de energie: frecventa, viteza de variatie a frecventei, fazorii tensiunii electrice si intensitatii curentului electric, puterea activa, pentru cel putin doua scenarii asociate fenomenelor dinamice (prin selectarea ratei de raportare si asociera unui indicativ al conceptului de steady-state).
Obiective secundare:
  • SO1:Crearea profilurilor de putere specifice prosumatorilor (in doua cadrane, de tip 2Q), folosind modele de invatare automata.
  • SO2: Folosirea profilurilor de tip 2Q in cadrul problemelor de optimizare pentru microretele de energie in mai multe scenarii de generare distribuita si stocare locala de energie.

Impact

  • stiintific, pe baza noii paradigme de masurare propusa 4M, de semnalare a regimurilor de funționare 3S.
  • economic, prin propunerea unui nou tip de control adaptat schimbărilor rapide in operarea sistemelor emergente de energie: rezultatul in cadrul WP4 este o metodologie prin care sunt folosite profiluri de putere cu granularitate temporală mare (sub 15 min) cu posibilitatea oferirii unor servicii pietelor locale de energie.
  • socil si de mediu, prin urmărirea obiectivelor Green Deal prin incurajarea accesului la energie curată și anume cresterea utilizarii energiei generata local la nivelul comunitatilor de energie, oferind oportunități de participare, prin agregatori, la furnizarea de servicii piețelor integrate de energie electrică.

Metodologie

Este propus un concept de semnalizare (label sau flag) pentru mărimile supuse măsurării, în condiții de staționaritate (steady-state), bazat pe monitorizarea de tip RVC definită în ultimul standard IEC 61000-4-30 (ed. 3). Acest concept de identificare a variației de tip staționar se va numi 3S. Prin definirea acestui concept se poate trece la o propunerea pentru o definiția mai complexă a procesului de măsurarea (denumită paradigmă 4M) prin includerea în rezultatul măsurării și a semnalizării de tip 3S provenind din selectarea, în funcție de aplicație, a ferestrei de analiză. Pe baza profilurilor de măsurare de tip 4M, algoritmii de învățare automată (machine learning) pot oferi predicții precise pentru problemele de optimizare de nivel înalt si pe mai multe niveluri in cadrul sistemelor energetice. Algoritmi de tip Matrix-Profile, rețele neuronale convoluționale sau de tip Inception-Time pot fi aplicați în etapa de preprocesare a informației, ducând la semnalarea și predicția anomaliilor prezente în semnalele de intrare dar și anticiparea producerii unor evenimente în sistemele energetice analizate.